Da er historien om Alta Golfklubb fram til 2019 lagt ut på vår hjemmeside. Det er vår tidligere leder Solveig Ottemo Paulsen som tok på seg en stor jobb med å gjennomgå protokoller, referater og snakket med medlemmer for å få dette til. Eva Haldorsen og daglig leder har jobbet videre med å redigere og satt sammen for å få en rød trå igjennom alle år. Siste hånd på verket har Mediehuset Altaposten med Karianne Engelien Anti og Even Martinsen gjort får å tilpasse dette hjemmesiden vår, samt korrekturlese hele historien. Som alle vil se, er det en stor mengde informasjon som er nedtegnet. Historien finner du ved å gå på fanen klubben og rullegardin historie. Om noen av våre medlemmer eller andre finner fakta feil ønsker vi tilbakemeldinger skriftlig slik at vi får rettet det opp.