Vi får en del henvendelser om frisbee, fotball og minigolf. Ved inngangspartiet til golfklubben er det satt opp informasjon om hvor man finner utstyr og hvor banene starter. Banen er i prinsippet oppe hele døgnet, klubbhuset stenger kl 2000 og åpner kl 0800. For barn, ungdom inntil fylte 20 år og studenter er tilbudet gratis inkl. lån av utstyr. For voksne over 20 år koster det 50.- Det er ingen begrensning på hvor lenge man spiller på hver aktivitet. All betaling gjøres til Vipps konto 104450 aktivitetspark (Alta Golfklubb).