Lokale regler

Ajourført 18.08.16

1)  Bunkere
Steiner i bunker er flyttbare hindringer (regel 24-1). Bunkerforsterkinger er uflyttbare hindringer (regel 24-2). 

2) Droppsone på hull 5 (14)
Som tilleggsalternativ til reglene for sidevannshinder, kan man ved spill på hull 5 (14) benytte markert droppsone med ett straffeslag. Ball som ligger innenfor grønne staker skal anses som mistet (regel 27-1), men ny ball kan også spilles fra droppsone. 

3) Grunn under reparasjon (GUR)
Det kan tas fritak når ball ligger på grunn under reparasjon. På grunn under reparasjon med spilleforbud må det tas fritak (regel 25-1). 

4) Avstandsmåler
Det er tillatt å bruke avstandsmåler på banen, men ikke innretninger som måler andre forhold som kan påvirke spillet (regel 14-3). 

5) Avstandstaker
Gule og røde avstandstaker (150 og 100 meter) er flyttbare hindringer (regel 24-1). All annen banemerking og staker er uflyttbare hindringer (regel 24-2).

6) Lokk til hullkopper
Lokk til hullkopper på puttegreen er å betrakte som unormale grunnforhold (regel 25-1).

Straff for brudd på lokale regler
Slagspill – To slag matchspill – Tapt hull

Banemerking

  • Out of bounds (OOB): Ved utsalg fra hull 3 (12) er fairway på hull 4 (13) OOB
  • Grunn under reparasjon (GUR): Blå staker og/eller hvite linjer malt på bakken
  • GUR med spilleforbud: Blå staker med hvit topp
  • Sidevannshinder: Røde staker på hull 9 (18), røde staker/linje på hull 5 (14)
  • Grønne staker: Ferdselsforbud av hensyn til miljøet
  • 150 meters merke: Gule staker på begge sider av fairway
  • 100 meters merke: Røde staker på begge sider av fairway

Avstand fra staker er målt til forkant av green.