Årsmøte dokumentene er nå lagt ut på vår hjemmeside. Dere finner de under fanen klubben og i rullegardin Årsmeldinger

Protokoll årsmøte 2020