Utmerkelser

Styret beslutter hvem som tildeles hederstegn i Alta Golfklubb. Styret kan innhente forslag til hederstegn fra klubbens medlemmer, eller styret selv finner det riktig å gjøre det uten innkomne forslag.

Disse hederstegnene deles ut i Alta Golfklubb:

Alta Golfklubb Æresmedlem

Alta Golfklubb Honnørdiplom

Alta Golfklubbs Diplom

Greenkeepers heders kopp

Klikk her for å lese mer om Hederstegnene.

 

Æresmedlem :

Odd Magne Alexandersen tildelt 2019

 

Honnørdiplom:

Solveig Ottemo Paulsen tildelt 2019

Bjørnar Bull tildelt 2019

 

Diplom: 

Tildelt 2019

Inge Wirkola, Kirsten Wirkola, Helene P Røkenes, Bår Røkenes, Arnold Jørgensen, Tore Haldorsen, Eva Haldorsen, Tore Haldorsen, 

BjørnarSimonsen,  IvarRasmussen Leif Rasmussen, Bjørn Paulsen, Thor M Wirkola, Halgeir Einvold

Greenkeepers hederskopp

Tildelt 2013

Inge Wirkola, Arnold Jørgensen, Bjørnar Simonsen

Tildelt 2014

Bjørn Ole Paulsen, 

Tildelt 2015

Ivar Rasmussen, Tore Haldorsen

Tildelt 2017

Olaf Lampe

Einar Skog

Tildelt 2018

Helene P Røkenes