Åpningsturnering

Åpningsturneringen 2020 er satt opp søndag 24.05 og lørdag 23.05 er åpningsturneringen i Lakselv. Alta Golfpark og Banak Links Golfpark har begge har 10 års jubileum dette året og vi jobber med et felles opplegg rundt denne turneringen. Alt vil ikke være klart før etter et møte med de nord norske klubbene som er 20-22 mars i Tromsø. Mer info kommer.