Veien til golf

Har du lyst til å spille golf?

Golf er en sosial og trivelig idrett, som gir deg mange flotte naturopplevelser. Samtidig holder du deg i form og forskning viser at golfere, statistisk sett, øker livslengden med omtrent 5 år.

Som i all annen idrett, må man trene for å bli god. For å utvikle dine ferdigheter, er det nødvendig å bruke tid på trening, få tips fra instruktører og å være tålmodig.

Tidligere måtte nye golfere gjennom «Grønt kort»-kurs, men Norges Golfforbund har innført en ny ordning og lagt nye retningslinjer for nybegynneropplæring.

Den nye ordningen innebærer et 12 timers kurs, hvor minst 9 timer foregår utendørs. De resterende tre timene fokuserer på sikkerhet og oppførsel på golfbanen.

Det er gjort mange positive erfaringer med å senke terskelen for å komme i gang med golf, gjennom å bruke mye av kurstiden til praktisk trening av både teknikk, golfvett, regler og spill.

Veien til golf-kurset

  • Obligatorisk 12-timers kurs, hvor minst ¾ (9 timer) foregår som praksis ute på golfanlegget.
  • Alle får et treningskort med øvelser som skal gjennomføres i praksis.
  • Ingen obligatorisk prøve, verken teoretisk eller praksis. Det er selvfølgelig lov å gjennomføre en prøve hvis en spiller ønsker det.
  • Nytt, friskt undervisningmateriell fra Norges Golfforbund.
  • Eget opplegg med golfmerke for barn opp til 12 år.
  • Alle deltagere får tilbud om oppfølging etter avsluttet kurs.
  • Etter at alle øvelsene på treningskortet er gjennomført i praksis, tildeles spilleren klubbhandicap 54.
  • Blir du medlem i Alta Golfklubb etter endt kurs er kurset gratis. For ikke medlemmer koster kurset 1500,-
Alle kursene i år vil bli holdt på Alta Golfpark så fremst ikke annet er spesifisert og starter kl. 18:00.

Kursene består av 4 kvelder der alle i hovedsak er utendørs. Det er derfor viktig å kle seg etter været.

Trykk her for å melde deg på Veien til golf.

Om det ikke er satt opp kurs er det greit å melde seg på, det kan være flere som ønsker kurs, og er det praktisk mulig setter vi fortløpende opp kurs. 

Har du meldt deg på vil vi kontakte deg.

I kalenderen under kan du se når de neste kursene blir holdt.